19 กรกฎาคม 2562 นักโบราณคดีพบซากหนึ่งในมัสยิดแห่งแรกๆของโลก

ที่มา: https://www.posttoday.com/world/595341

ทีมนักโบราณจากสถาบันด้านวัตถุโบราณของประเทศอิสราเอล Israel Antiquities Authority (IAA) ได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ถึงการค้นพบซากของมัสยิดเก่าแก่อายุราว 1,200 ปีบริเวณทะเลทรายนอกเมือง Rahut ทางตอนใต้ของประเทศ รายงานระบุว่าซากของมัสยิดแห่งนี้สามารถนับย้อนอายุกลับไปได้ถึงช่วงศตวรรษที่ 7-8 ซึ่งนับเป็นมัสยิดแห่งแรกๆของโลกในช่วงต้นของการแผ่ขยายของศาสนาอิสลาม ซากมัสยิดโบราณนี้ถูกค้นในระหว่างการเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ชานเมือง Rahut ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กในทะเลทรายทางใต้ของอิสราเอล ลักษณะของมัสยิดโบราณดังกล่าวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบเปิดโล่ง มีร่องรอยของ mihrab หรือช่องสำหรับทำพิธีสวดมนต์ที่หันหน้าไปทางนครเมกกะ หนึ่งในทีมนักโบราณคดีกล่าวว่า การค้นพบนี้นับเป็นการค้นพบมัสยิดโบราณที่พบได้ยากในโลก โดยทางการอิสราเอลเชื่อว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดแห่งแรกๆที่มีความเก่าแก่ที่สุดทั่วโลก “ก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่ามัสยิดโบราณในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นพบอยู่เฉพาะในแถบเยรูซาเล็ม และในนครเมกกะ แต่การค้นพบครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญว่ามีการประกอบพิธีทางศาสนาของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลเช่นกัน” การค้นพบครั้งนี้นับเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นการมาถึงของศาสนาอิสลามในดินแดนซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล แต่ในช่วงปีค.ศ. 636 นั้นดินแดนแห่งนี้อยู่ในการครอบครองของอาหรับช่วงที่สามารถยึดดินแดนคืนจากอาณาจักรไบเซนไทน์